Deze vacature is verlopen

Meer informatie

Inschrijven

Als TU Delft student meld je aan via Osiris. Ben je student aan een andere universiteit, dan kun je je als aanmelden voor deze minor door een tweede inschrijving in studielink. Studenten van de Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam (waar TU Delft een samenwerkingsverband mee heeft), melden zich aan via de eigen universiteit.
TU Delft

CT3320: Weg- en Railbouwkunde

Samenvatting

Inzicht verwerven in de overeenkomsten en verschillen in (op)bouw en het gedrag over tijd van (spoor)wegconstructies, onder gebruiksbelasting (verkeer), en hoe hier mee om te gaan vanuit de factoren die dit gedrag beïnvloeden.


Algemeen
In het college wordt allereerst de maatschappelijke relevantie van weg- en spoorwegverkeer behandeld en de overeenkomsten en verschillen in eisen die daaruit voortvloeien m.b.t. het ontwerpen, aanleggen, beheren en onderhouden van ecologisch verantwoorde en duurzame spoorweg- en wegconstructies.

Railbouwkunde
Railsystemen staan voor veel meer dan alleen een trein en een stuk spoor. Ze zijn gebaseerd op geavanceerde technische en operationele oplossingen en een sector die zich dagelijks bezighoudt met continu veranderende eisen voor efficiënter transport van zowel passagiers als vracht. Elk systeem bestaat uit vele componenten die op de juiste manier geïntegreerd moeten worden: van treinen, sporen, stations, signalerings- en besturingssystemen, via monitoring en onderhoud tot de impact op steden, landschap en mensen. Deze integratie kan leiden tot treinvertragingen, hinderlijke verbindingen en andere problemen die onze samenleving beïnvloeden. Dit vak probeert deze problemen aan te pakken vanuit een holistische benadering en een engineering perspectief, ten behoeve van het volledige spoorwegsysteem. Waar de verschillende componenten van elkaar afhankelijk zijn, is de uitdaging om een betrouwbaar, efficiënt en state-of-the-art netwerk te creëren.

Wegbouwkunde
Voor wegsystemen wordt gekeken naar levenscyclus van een wegconstructie. Vanuit het ontwerp van de materialen en de constructie zelf, met aandacht voor de visco-elastische eigenschappen van het bindmiddel bitumen, de eigenschappen van asfaltmengsels en het ontwerpen van asfaltverhardingen. Wegen worden in-situ geconstrueerd, daarom kijken we ook naar de productie en aanleg van asfaltverhardingen en de invloed die uitvoering kan hebben op de eigenschappen. Tenslotte wordt ingegaan op de oppervlakte eigenschappen van wegverhardingen en de rol die deze spelen bij de prestaties van het wegensysteem. De verhouding tussen prestaties van de weg/het wegsysteem en de eigenschappen vormt de basis voor onderhoudsplanning en asset management. In deze laatste stap wordt ingegaan op manieren om de prestaties te volgen in de tijd en de beschikbare onderhoudstechnieken. In elke fase kijken we hoe deze beïnvloed (kunnen) worden door oa klimaatverandering, duurzaamheidseisen en smart mobility.


Leerdoelen Algemeen
• De maatschappelijke relevantie van de fysieke infrastructuur ten behoeve van mobiliteit kunnen aangeven.
• Het fundamenteel gedrag van de meest gebruikte spoor- en wegenbouwconstructies kunnen beschrijven.

Leerdoelen Railbouwkunde
• De naam en functie van de belangrijkste componenten van het spoorwegsysteem kunnen identificeren.
• De effecten en de interne en externe factoren van storingen op de spoorwegactiviteiten kunnen uitleggen.
• De verschillende methoden van omgaan met degradatie van het systeem en de effecten van interactie tussen de componenten kunnen identificeren.

Leerdoelen Wegbouwkunde
• Het ontwerpproces van asfalt en asfaltverhardingen kunnen beschrijven en toepassen in het ontwerp in dikte en materiaalkeuze, van een asfaltverhardingen.
• De effecten van productie- en uitvoeringskwaliteit op prestaties van asfaltverhardingen kunnen beschrijven
• De verschillende schadevormen en monitoringsmethoden ervan voor asfaltverhardingen kunnen identificeren en de samenhang tussen schade, onderhoud en systeemprestaties in een asset-management benadering kunnen uitleggen.

Studielast
Het vak omvat 4 ECTS, wat overeenkomt met een inspanning van 112 uur. Dit is als volgt opgebouwd:
• 28 uur college gedurende 7 weken 2×2 uur (vaste college dag Railbouwkunde en vaste college dag Wegbouwkunde)
• 30 uur zelfstudie MOOC Railbouwkunde (6×5 uur)
• 8 uur online eindcase Railbouwkunde (zelf in te vullen over het verloop van een week)
• 30 uur zelfstudie (quizes en ontwerpoefening over de wegenbouw colleges en voorbereiding op het tentamen Wegbouwkunde)
• 4 uur extra werkcollege (gelegenheid tot het stellen van vragen tbv tentamen Wegbouwkunde)
• 2 uur tentamen Wegbouwkunde
• 10 omliggende uren gezamenlijk Weg- en Railbouwkunde


Meer informatie op studiegids.tudelft.nl.